Now showing items 82-101 of 158

   Subject
   load profile of water heaters, water heating, domestic hot water, storage water heaters (tank-type) [1]
   Local Control of Heaters,Control Valve,Thermostatic head,Thermostatic Actuator,Servo Actuator,P-controller,PI-controller [1]
   Low-energy, Passive, calculation model [1]
   místní regulace otopných těles,regulační ventil,termostatická hlavice,termopohon,servopohon,P-regulátor,PI-regulátor [1]
   MRT, MEAN RADIANT TEMPERATURE, ANGLE FACTOR, FANGER, CANNISTRARO [1]
   Nearly Zero Energy Building, heating, heat pump, solar collectors, calculation model [1]
   Nearly Zero-Energy Building, heating, heat pump, solar collectors [1]
   Nízkoenergetický,Pasivní,výpočtový model [1]
   nox,denitrification,emissions,immissions,scr,reduction [1]
   nox,denitrifikace,emise,imise,scr,redukce [1]
   obnovitelné zdroje energie, potenciál v ČR, energetika v ČR, sluneční energie, větrná energie, vodní energie, geotermální energie, energie prostředí, energie biomasy [1]
   Okna [1]
   otopná soustava,oběhové čerpadlo,regulace [1]
   Otvorová výplň [1]
   případová studie, centralizované zásobování teplem, biomasa, štěpka, obnovitelné zdroje energie, ekologie, ovzduší, kotelna, distribuční síť, předávací stanice, Rožnov pod Radhoštěm [1]
   Radian strip,Plague radiant heater,Tube radiant heater,Electrical heater,Minimum Suspension Height [1]
   Reconstruction of heating system in a semi - detached house, technical, construction, house, thermal losses, condensation heat source, heating bodies, temperature, temperature gradient, water tank, warming up water, regulation, investment, heating source [1]
   recuperative heat exchanger, recuperation, efficiency, energy saving, gray waste water, hot water preparation, preheating water, heat transfer, protecting the environment [1]
   Rekonstrukce vytápění řadového dvojdomu, technické, konstrukce, dům, tepelné ztráty, kondenzační kotel, otopná tělesa, teplota, teplotní spád, zásobník, teplá voda, regulace, investice, zdroj tepla, [1]
   rekuperační výměník tepla, rekuperace, účinnost, úspora energie, šedá odpadní voda, příprava teplé vody, předehřev vody, přestup tepla, ochrana životního prostředí [1]