Now showing items 72-91 of 158

   Subject
   Klimatické údaje,zdroje klimatických údajů,sluneční energie,solární soustavy,příprava teplé vody [1]
   klimatizace, klimatizační systém, Administrativní budova, tepelná bilance [1]
   Klimatizace, operační sály, měření, analýza, spotřeby [1]
   Klimatizace, systém, tepelné zisky, tepelné ztráty, návrh, chlazení, vytápění [1]
   Klimatizace, větrání, penzion, tepelná ztráta, tepelná zátěž, psychrometrie, vyústky, vzduchovody, klimatizační jednotka. [1]
   klimatizace, větrání, sportovní hala, tepelná ztráta, tepelná zátěž, psychrometrie, vyústky, vzduchovody [1]
   klimatizace,datový centrum,server,systém,zařízení,energie,úspora,efektivita [1]
   Klimatizace,tepelné zisky,tepelné ztráty,depozitář,chlazení,vytápění,kontrola vlhkosti [1]
   Klimatizace,Vzduchotechnika,Spotřeba,Energie,Zdroj chladu [1]
   klimatizační systém [1]
   load profile of water heaters, water heating, domestic hot water, storage water heaters (tank-type) [1]
   Local Control of Heaters,Control Valve,Thermostatic head,Thermostatic Actuator,Servo Actuator,P-controller,PI-controller [1]
   Low-energy, Passive, calculation model [1]
   místní regulace otopných těles,regulační ventil,termostatická hlavice,termopohon,servopohon,P-regulátor,PI-regulátor [1]
   MRT, MEAN RADIANT TEMPERATURE, ANGLE FACTOR, FANGER, CANNISTRARO [1]
   Nearly Zero Energy Building, heating, heat pump, solar collectors, calculation model [1]
   Nearly Zero-Energy Building, heating, heat pump, solar collectors [1]
   Nízkoenergetický,Pasivní,výpočtový model [1]
   nox,denitrification,emissions,immissions,scr,reduction [1]
   nox,denitrifikace,emise,imise,scr,redukce [1]