Now showing items 36-55 of 158

   Subject
   electric water heaters,hot water preparation,circulation of hot water,thermal insulation,pipe distribution,fittings with,heat recovery [1]
   electrical car,car cabin,heating,cooling,computer simulations [1]
   elektrický ohřívač vody,příprava teplé vody,cirkulace teplé vody,tepelná izolace,potrubní rozvody,armatury s perlátory,zpětné získávání tepla [1]
   elektromobil,kabina vozidla,vytápění,chlazení,počítačové simulace [1]
   emise, imise, kvalita ovzduší, tuhé částice, frakce PM10 a PM 2,5, imisní limity, imisní monitoring, cyklón, impaktor, celková a frakční odlučivost, třídicí schopnosti [1]
   emissions, imissions, air quality, solid particles, fraction PM10 and PM 2,5, imission limits, imission monitoring, cyclone, impactor, total and fractional separability, sorting properties [1]
   Fan-Coil Unit [1]
   filtrace, separace, frakční odlučivost, atmosférická filtrace, průmyslová filtrace, nanovlákna, povrchové úpravy [1]
   filtration, separation, fractional separability, atmospheric filtration, industrial filtration, nanofibers, surface modifications [1]
   Garage,ventilation,parking,operating [1]
   Garáž,větrání,parkoviště,provozní [1]
   Heat Loss [1]
   Heat loss, Thermal properies, Thermal transmittance, Thermal insulation systems, ETICS [1]
   Heat recovering, ecodesign, air-conditioning of administrative buildings [1]
   Heating an industrial hall, heating of the domestic water, radiant panels, panel radiators, biomass burning boilers [1]
   Heating of Nearly Zero-Energy Buildings [1]
   heating system, preparation of hot water, two-storey family house, thermal properties, heat loss, ČSN EN 12 831, ČSN 06 0210, heat source, radiators, heat distribution, safety equipments, required heat, required fuel, annual financial costs [1]
   heating system,circulation pump,control [1]
   heating, air-water heat pump, family house [1]
   heating, family house, floor heating system, biomass boiler, heat pump,gas condensing boiler, economic analysis [1]