Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 124

  • Návrh podvozku zařízení pro mobilní vsakovací zkoušky 

   Autor: Filip Haas; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Pilný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Práce se zabývá řešením problematiky automatizace měření vsákavosti vody v terénu neboli infiltrace. Po uvedení do problematiky měření se dále blíže zaměřuje na rozbor možných řešení automatizace celého procesu měření ...
  • Návrh hydraulické jednotky pro ovládání nákladní plošiny 

   Autor: Jakub Milan Hradecký; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Perník Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem hydraulické jednotky pro ovládání sklopné plošiny nákladních automobilů. Pohyb plošiny zajišťují přímočaré hydromotory, do kterých je přiváděna pracovní kapalina přes reverzní zubové ...
  • Návrh dopravních cest odpadu plnící stanice 

   Autor: Ivo Meruna; Vedoucí práce: Havlíček Martin; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce obsahuje přehled běžně používaných dopravníků na sypké materiály, možná řešení dočasného uskladnění odpadu mezi plnícími operacemi, několik různých uspořádání plnící stanice a návrhové výpočty dopravníků ...
  • Návrh a analýza třídičky olejnatých semen 

   Autor: Martin Machač; Vedoucí práce: Hoidekr Jan; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato práce je věnována konstrukci a analýze třídičky olejnatých semen. První část práce je věnována teorii a seznámení se stroji požívaných ke třídění. Druhá část se týká návrhu a kontrolním výpočtům
  • Návrh zařízení pro plnění a dopravu vzorku zrnin v uzavřeném pouzdře 

   Autor: Filip Dvořák; Vedoucí práce: Kamenický Josef; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit "Návrh zařízení pro plnění a dopravu vzorku zrnin pomocí uzavřeného pouzdra". Práce obsahuje rešerši dané problematiky a návrhy vlastní konstrukce. K této práci byl vytvořen 3D model ...
  • Návrh zařízení pro vsakovací zkoušku 

   Autor: Adam Budínský; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Pilný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato práce je zaměřena na návrh zařízení pro vsakovací zkoušku. Na začátku práce je vypracována rešerše způsobu stanovení koeficientu filtrace a popis principu funkce zařízení měřících propustnost. Dále je zpracována rešerše ...
  • Návrh metodiky pro vyhodnocení kvality vyloupání olejnatých semen 

   Autor: Oskar Turek; Vedoucí práce: Hoidekr Jan; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro vyhodnocení kvality vyloupání olejnatých semen. Po určení nedostatků v současném procesu vyhodnocování se navrhla určitá vylepšení. Ta se skládají z automatizace procesu pro ...
  • Návrh mostového vzorkovače zrnin 

   Autor: Martin Rosa; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Práce se zabývá návrhem mostového vzorkovače zrnin. V úvodu je zpracován současný stav problematiky vzorkovačů zrnin. Navazující oddíly popisují rozdělení vzorkovačů zrnin a vzorkovacích sond. Dále se práce věnuje problematice ...
  • Příčný přejezd pro transportní systém paletových dopravníků 

   Autor: Ondřej Svoboda; Vedoucí práce: Cézová Eliška; Oponent práce: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zdvihací jednotky příčného přejezdu pásového dopravníku a problematikou, která je s tím spojena. Nejprve se věnuje rešerši dopravníků, poté konstrukčnímu návrhu a na závěr ...
  • Konstrukční návrh odpružení podvozku dlátového pluhu 

   Autor: Jiří Rozínek; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Čermák Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se věnuje návrhu virtuálního prototypu odpružené nápravy poloneseného, kombinovaného, disko-dlátového pluhu. V práci jsou analyzována data z provedeného experimentu měření zrychlení na stroji. Z provedených ...
  • Návrh vačkové hřídele a jejího pohonu pro akcelerační zkušební stanoviště 

   Autor: Petr Janík; Vedoucí práce: Češpíro Zdeněk; Oponent práce: Hampl Jasoň
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Práce se zabývá návrhem podstatné části zkušebního stanoviště pro akcelerační simulaci nárazových zkoušek automobilových bezpečnostních komponent, konkrétně návrhem vačkové hřídele a jejího pohonu. Nejprve bude nastíněna ...
  • Poziční jednotka pro transportní systém paletových dopravníků 

   Autor: Adam Čížek; Vedoucí práce: Cézová Eliška; Oponent práce: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá navržením pozičních jednotek a problematikou s tím spojenou. Na začátku práce je rešerše typů pozičních jednotek a jejich komponent. V další části této práce jsou navrženy dvě poziční jednotky. ...
  • Konstrukční návrh medometu 

   Autor: Jan Dušek; Vedoucí práce: Češpíro Zdeněk; Oponent práce: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem medometu dle zadaných parametrů. Dle rešerše byl navržen celý medomet včetně konstrukčního uspořádání a volby pohonu. U nově vzniklé konstrukce byly provedeny výpočty ...
  • Návrh sloupového vzorkovače zrnin 

   Autor: Jaroslav Dolejš; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá rozborem problematiky vzorkování zrnin a strojů pro vzorkování určených. Následně je proveden návrh konstrukce sloupového vzorkovače zrnin dle zadaných podmínek. U vybraných částí stroje jsou ...
  • Modulární válečkový dopravník 

   Autor: Petr Pavelka; Vedoucí práce: Cézová Eliška; Oponent práce: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Obsahem práce je návrh modulárního válečkového dopravníku. Použití dopravníku pro mezioperační automatizovanou přepravu materiálu. Maximální zatížení dopravní tratě je 200 kg/m.
  • Návrh spojitě měnitelného planetového převodu - klec, planetová a korunová kola 

   Autor: Vít Řípa; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Liška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem spojitě měnitelného planetového převodu. V úvodu je zpracován současný stav problematiky třecích převodů a variátorů. Je uvedeno využití spojitě měnitelných převodů v průmyslu. Po analýze ...
  • Návrh spojitě měnitelného planetového převodu - satelity a řízení převodového poměru 

   Autor: Jakub Štětina; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Liška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   První část této práce popisuje nejpoužívanější druhy variátorů a jejich využití. Ve druhé části je popsán postup vytvoření matematického výpočtového modelu spojitě měnitelného planetového převodu. Poslední dvě části se ...
  • Univerzální přípravek pro měření torzně namáhaných válcových pružin 

   Autor: Michal Chroust; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce pojednává o problematice měření torzní tuhosti vinutých pružin. Obsahuje seznámení s pružinami, jejich typy, procesem jejich výroby a přehled třecích řemenových převodů se zaměřením na jejich napínání. Dále byl ...
  • Návrh jednodiskové bezorebné secí botky 

   Autor: Petr Šuhájek; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Kozakovič Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu konstrukce bezorebné secí botky určené pro výsev plodin a hnojiva do specifikované hloubky, do předem nezpracovaných a nezkypřených půd. Cílem práce bude zpracování rešerše ...
  • Návrh míchacího zařízení pro finální úpravu stavební hmoty 

   Autor: Jan Werdan; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Obsahem této diplomové práce je uvedení čtenáře do problematiky 3D tisku budov, dále pak první návrh prototypu míchacího zařízení pro finální úpravu stavební hmoty při aditivní metodě výstavby domů, včetně analýzy metodou ...