Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 109

  • Návrh spojitě měnitelného planetového převodu - klec, planetová a korunová kola 

   Autor: Vít Řípa; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Liška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem spojitě měnitelného planetového převodu. V úvodu je zpracován současný stav problematiky třecích převodů a variátorů. Je uvedeno využití spojitě měnitelných převodů v průmyslu. Po analýze ...
  • Návrh spojitě měnitelného planetového převodu - satelity a řízení převodového poměru 

   Autor: Jakub Štětina; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Liška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   První část této práce popisuje nejpoužívanější druhy variátorů a jejich využití. Ve druhé části je popsán postup vytvoření matematického výpočtového modelu spojitě měnitelného planetového převodu. Poslední dvě části se ...
  • Univerzální přípravek pro měření torzně namáhaných válcových pružin 

   Autor: Michal Chroust; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce pojednává o problematice měření torzní tuhosti vinutých pružin. Obsahuje seznámení s pružinami, jejich typy, procesem jejich výroby a přehled třecích řemenových převodů se zaměřením na jejich napínání. Dále byl ...
  • Návrh jednodiskové bezorebné secí botky 

   Autor: Petr Šuhájek; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Kozakovič Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu konstrukce bezorebné secí botky určené pro výsev plodin a hnojiva do specifikované hloubky, do předem nezpracovaných a nezkypřených půd. Cílem práce bude zpracování rešerše ...
  • Návrh míchacího zařízení pro finální úpravu stavební hmoty 

   Autor: Jan Werdan; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Obsahem této diplomové práce je uvedení čtenáře do problematiky 3D tisku budov, dále pak první návrh prototypu míchacího zařízení pro finální úpravu stavební hmoty při aditivní metodě výstavby domů, včetně analýzy metodou ...
  • Návrh zařízení pro testování stavební směsi 

   Autor: Petr Novickij; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Obsahem této diplomové práce je návrh zařízení pro testování betonových směsí, které budou vhodné k budoucímu použití v oblasti 3D tisku budov. Prvotní požadavek a zadání na toto zařízení vyšlo od Fakulty stavební ČVUT v ...
  • Kontejner na svoz komunálního odpadu 

   Autor: Jan Kadlec; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem kontejneru na svoz komunálního odpadu, který bude umožňovat přepravu na hákových nosičích kontejnerů, na vidlicích vysokozdvižného vozíku a bude umožňovat stohování ...
  • Návrh nosné rámové konstrukce akceleračního zkušebního stanoviště 

   Autor: Karel Mládek; Vedoucí práce: Češpíro Zdeněk; Oponent práce: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh rámové konstrukce zkušebního stanoviště. To bude určeno k testování bezpečnostních komponent automobilů akceleračním způsobem. Práce obsahuje návrh rámu, který odpovídá funkčním ...
  • Návrh vozíku a jeho dráhy pro zkušební akcelerační stanoviště 

   Autor: Adam Babor; Vedoucí práce: Češpíro Zdeněk; Oponent práce: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Obsahem předkládané diplomové práce je návrh vozíku akceleračního zkušebního stanoviště včetně dráhy. Vozík bude použit na akcelerační testy komponentů používaných v automobilovém průmyslu. Součástí práce je návrh spouštění ...
  • Rekonstrukce podélné převíjecí řezačky materiálu 

   Autor: Hanyš Ondřej; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Tecl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá podélným a příčným řezáním papíru a dalších tenkých materiálů, technologiemi řezání a převíjecími stroji. Součástí práce je návrh konstrukčních úprav podélné řezačky fólie s dvojitým navíjením pro firmu ...
  • Parametricky řešený konstrukční návrh stavebnicového gravitačního válečkového dopravníku vč. podpěr. 

   Autor: Dubecký Lukáš; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce řeší parametrický konstrukční návrh stavebnicového gravitačního válečkového dopravníku včetně podpěr pro přepravu kusového materiálu s nosností 50 kg, šířkou od 100 mm do 1000 mm a délkou modulu ...
  • Návrh senzoru pro in-time monitorování parametrů jádrového vrtání 

   Autor: Dvořák Michael; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Diplomová práce se zabývá návrhem senzoru pro in-time jádrového vrtání. Práce obsahuje rešerši z oblasti tenzometrie a jádrového vrtání. Je podrobně popsána konstrukce senzoru a ochranného pouzdra. V poslední řadě jsou ...
  • Pásový dopravník pro paletovou přepravu s ozubeným řemenem 

   Autor: Pěnička Radek; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro paletovou přepravu s ozubeným řemenem. Součástí práce je rešerše konstrukčních řešení dopravníků pro paletovou přepravu. Práce se dále zabývá popisem jednotlivých ...
  • Návrh pojezdové dráhy a pohonného mechanismu zkušebního zařízení. 

   Autor: Pokorný Jan; Vedoucí práce: Štádler Marek; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem pojezdové dráhy a pohonného mechanismu zkušebního zařízení. Obsahuje stručnou rešerši na téma urychlovací zařízení, nárazové zkoušky a legislativních předpisů. Hlavním tématem je ...
  • Návrh pojezdové dráhy a pohonného mechanismu portálového jeřábu. 

   Autor: Pól Jan; Vedoucí práce: Štádler Marek; Oponent práce: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh pojezdové dráhy a pohonného mechanismu pro mobilní aplikaci ve strojírenství a stavebním průmyslu jak pro běžné, tak přesné stroje.
  • Návrh senzoru pro měření zatížení kol smykově řízeného nakladače 

   Autor: Popelka Lukáš; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této diplomové práce je návrh více komponentního zařízení pro modelovou řadu smykem řízených nakladačů společnosti Bobcat EMEA s.r.o. včetně návrhu kalibrace tohoto zařízení. Součástí práce není fyzická realizace ...
  • Konstrukční řešení montovaného příjmového koše posklizňové linky 

   Autor: Svoboda Jan; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Salaj Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   V úvodu diplomové práce jsou popsány požadavky na přijímání obilnin a olejnin za účelem jejich uskladnění. Vytkneme si požadavky, které vycházejí jak z vlastností navážených materiálů, tak z norem statických, požadavků ...
  • Studie proveditelnosti minirypadla E15 

   Autor: Hnátek Jakub; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem minirypadla Bobcat E15 jako modifikace minirypadla Bobcat E17. Návrh spočívá v rozkladu rypadla E17 na konstrukční celky, rozložení funkčních komponent stroje, identifikaci prvků pro ...
  • Návrh pásového dopravníku pro přepravu kusového materiálu 

   Autor: Adámek Michal; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem pásového dopravníku pro přepravu kusových dílů. Dopravník je řešen parametricky v daném rozsahu konstrukčních a provozních parametrů. V zadaném rozsahu jsou uvedeny základní ...
  • Zařízení pro podélnou manipulaci překládání kontejneru 

   Autor: Iška Marek; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Cílem této diplomové práce je provést návrh konceptu zařízení, které bude zařazeno do procesu překládání kontejnerů se směsným komunálním odpadem. V práci jsou představeny varianty konstrukčních uzlů a komponent manipulačních ...