Zobrazují se záznamy 1-20 z 147

  • Návrh přípravku na měření geometrie kol, světlé výšky a rozložení hmotnosti vozu Formula Student 

   Autor: Martin Kovář; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Práce se zabývá návrhem měřícího zařízení k měření odklonu a sbíhavosti kol, měření světlé výšky a měření rozložení hmotnosti pro vůz formulového typu FS 12 týmu CTU CarTech. Při návrhu jsou provedeny potřebné analytické ...
  • Integrovaný elektropohon s kompozitovými prvky 

   Autor: Václav Vrzal; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Kulíšek Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením elektrického pohonu malého plavidla. Obsahuje seznámení se základními typy planetových převodů a kompozitními materiály s následným zaměřením na uhlíkové kompozity. ...
  • Simulace frikčních dvojic pomocí MKP 

   Autor: Monika Rémišová; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce je zaměřena na frikční dvojice v trakčních převodech. Je sepsána rešerše na maziva a následně jsou vybrána vhodná maziva zvyšující třecí účinek. Je popsána metoda elastohydrodynamického mazání. Jsou vytvořeny ...
  • Návrh tvarové dutiny vstřikovací formy 

   Autor: Radek Schön; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce za zabývá návrhem a konstrukcí tvarové dutiny vstřikovací formy na plasty. Součástí návrhu je optimální volba polohy vtoku, zaformování a vyhazování vstřikovaného dílu, temperace a odvzdušnění tvarové dutiny. Na ...
  • Návrh nové geometrie tlumícího členu pro napínák řemene osobního vozidla 

   Autor: Daniel Kratejl; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá problematikou třecích elementů v napínácích řemene. Práce obsahuje analytický výpočetní model včetně databáze pro konkrétní aplikaci napínáku řemene. Analytický model obsahuje srovnávací a vyhodnocovací ...
  • Dynamický model pneumatiky na novém typu nakladače 

   Autor: Karel Nápravník; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou pneumatik na kloubový nakladač. V práci je provedena rešerše teorie pneumatik se zaměřením na zemědělské pneumatiky. Dále je rozebrána teorie modelů pneumatik a identifikování ...
  • Návrh konstrukce výtahu paletkového dopravníku 

   Autor: Vojtěch Šafařík; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce se zabývá návrhem výtahu paletkového dopravníku. V první části je zpracována rešerše problematiky dostupných dopravních systémů. Ve druhé části je uveden koncepční návrh výtahu spolu s návrhovými a kontrolními výpočty ...
  • Návrh hnací a vratné jednotky dopravníku s ozubeným řemenem 

   Autor: Jakub Stěhule; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření koncepčního řešení dopravníku s ozubeným řemenem pro paletkovou přepravu. Součástí práce je rešerše zadané problematiky, koncepční řešení, základní návrhové a kontrolní výpočty ...
  • Dynamická analýza ozubených převodů 

   Autor: Jan Flek; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá problematikou torzní dynamiky ozubení, vlivem časově proměnlivé tuhosti zubů v záběru a výrobních nepřesností (úchylkou převodového poměru), jakožto vnitřních budících účinků, které mají vliv na celkové ...
  • Návrh konstrukce zkušebního zařízení pro sériové zkoušení kolejových převodovek 

   Autor: Martin Cvikýř; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Maršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Rešerše obsahuje rozdělení zkušebních zařízení a podmínky zkoušení převodek. Dále také obsahuje existující zkušební zařízení vyráběné a testované na univerzitách a ve firmách po celém světě. Praktická část se zabývá ...
  • Analýza využití odlehčovacích otvorů v konstrukci hrubé stavby kolejového vozidla 

   Autor: Miroslav Knespl; Vedoucí práce: Hoidekr Jan; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Předmětem diplomové práce Analýza využití odlehčovacích otvorů v konstrukci hrubé stavby kolejového vozidla bylo vytvořit principiální návrh ocelové hrubé stavby metra. Navržená hrubá stavba je svařovaná diferenciální ...
  • Návrh konstrukce a pohonu zadní nápravy elektrického vozidla 

   Autor: Michal Kalousek; Vedoucí práce: Štádler Marek; Oponent práce: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce se zabývá návrhem konstrukce a pohonu zadní nápravy elektrického komunálního vozidla. Po krátké rešerši elektricky poháněných komunálních vozidel následuje volba jednotlivých uspořádání pohonu a jeho návrhový výpočet. ...
  • Návrh konstrukce paletkového výtahu 

   Autor: Vojtěch Volf; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   V této práci se věnuji návrhu konstrukce výtahu paletkových dopravníků s naklápěcí se platformou pro užití výtahu v kombinaci s vratnou větví v podobě gravitační válečkové dráhy. Výtah je kompatibilní s paletkami Bosch WT ...
  • Možnosti testování třecích dvojic pro variátorové převodovky 

   Autor: Michal Lukášek; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi testování třecích dvojic variátorových převodovek. Teoretická část obsahuje popis zkušebních zařízení, variátorů a způsobů testování třecích dvojic. Dále jsou obsahem práce návrhové ...
  • Konstrukce mobilní platformy pro robotické polohování měřicího přístroje 

   Autor: Vojtěch Čejka; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce je věnována návrhu mobilní platformy pro robotické polohování měřicího přístroje. V práci je provedena rešeršní část na průmyslové roboty. Dále je vypracována analýza výběru vhodného průmyslového robotu pro ...
  • Návrh třídiče pro předběžné čištění štěrku na železniční strojní čištičce 

   Autor: Michal Divok; Vedoucí práce: Štádler Marek; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce se zabývá návrhem třídiče pro předběžné štěrku čištění štěrku umístěného na železniční strojní čističce. Obsahem teoretické části je rešerše třídění a třídičů. Dále je vybráno nejvhodnější konstrukční řešení třídiče ...
  • Návrh hnací a vratné jednotky dopravníku s plochým řemenem 

   Autor: Jan Gruber; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem hnací a vratné jednotky dopravníku s plochým řemenem. Konstrukce dopravníku je navržena pomocí zadaných parametrů. Tento dopravník slouží k paletové přepravě. Práce obsahuje rešerši, ...
  • Toleranční analýza planetového variátoru - eliminace výrobních nepřesností 

   Autor: Karel Baláš; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem diplomové práce je toleranční analýza planetového třecího variátoru z pohledu výrobních nepřesností a možností jejich eliminace. Práce obsahuje rešerši planetového soukolí a variátorů. Dále jsou v práci ukázány druhy ...
  • Návrh podvozku pro generátor G100 

   Autor: Pavlo Atyakshyn; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce se zabývá návrhem podvozku pro mobilní diesel-elektrický generátor Doosan G100. Podvozek by měl být navržen jako přívěs, provozovatelný na silnicích v EU a v lehkém terénu. Práce obsahuje rešerši mobilních ...
  • Konstrukce pylonu akceleračního zkušebního stanoviště 

   Autor: Jakub Petrás; Vedoucí práce: Češpíro Zdeněk; Oponent práce: Hampl Jasoň
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cílem diplomové práce je navržení koncepční konstrukce pylonu akceleračního testovacího stanoviště pro zkoušky bezpečnostních prvků auta. Nejprve bude vysvětlena funkce celého testovacího standu, poté bude navrženo několik ...