Now showing items 1-2 of 1

    Excavator,transport mass,parameters of the excavator,upperstructure,component layout,design of upperstructure,screw field (1)
    Rypadlo,transportní hmotnost,parametry rypadla,nosný rám,rozložení komponent,návrh nosného rámu,šroubové pole (1)