Now showing items 1-2 of 1

    Axial Fan, Variable pitch mechanism, rotation of rigid body, Product of inertia, experimental balancing, SolidWorks (1)
    Axiální ventilátor, mechanismus natáčení lopatek, rotační pohyb tělesa, deviační moment, experimentální vyvažování, SolidWorks (1)