Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nového vytloukacího roštu do slévárny 

   Author: Ondřej Pecka; Supervisor: Lopot František; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem této práce je navrhnout nový vibrační vytloukací rošt pod vedením firmy Techkon s r.o. určený pro společnost Slévárna Kuřim a.s. Návrh má být proveden na základě zkušeností s provozem stávajícího zařízení a musí ...