Now showing items 1-1 of 1

  • Modifikace rámu kombinovaného dlátového pluhu 

   Author: Čermák Vojtěch; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Dvořák Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-25)
   Práce pojednává o simulaci rámu kombinovaného pluhu pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je rešerše z oblasti strojů pro zpracování půdy a postupů při určování orebních odporů.