Now showing items 1-12 of 12

  • Experimentální měření vlnovce a konstrukce experimentálního přípravku 

   Author: Stehlík Vojtěch; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Holý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
   Cílem této diplomové práce je naměření zátěžové charakteristiky vlnovců 21,5"x1 a 21,5"x2 pro pracovní zdvih pro tlaky 1-8 bar. V teoretické části je popsána historie výroby, konstrukční uspořádání, využití a výhody a ...
  • Konstrukce zkušebního zařízení pro zkoušení odstředivých čerpadel 

   Author: Zíka Martin; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Ryneš Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zkušebního zařízení pro zkoušení odstředivých čerpadel vyráběných ve společnosti Jihostroj, a.s.
  • Konstrukční řešení kompaktního zařízení pro hloubkové vrty v tělese přehradní hráze 

   Author: Kavka Martin; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce je věnována návrhu kompaktního zařízení pro hloubkové vrty v tělese přehradní hráze. V práci je provedena rešerše problematiky hloubkových vrtných zařízení. Práce dále obsahuje dvě koncepční varianty, ze kterých ...
  • Modifikace experimentálního testovacího zařízení předepnutých ložisek 

   Author: Seyfryd Lukáš; Supervisor: Chmelař Jakub; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Úkolem diplomové práce je upravit experimentální zařízení předepnutých ložisek podle požadavků na řízení předepínací síly a systému zatěžovacích sil. Práce obsahuje CAD model a výkresovou dokumentaci nových dílů testovacího ...
  • Návrh mechanismu natáčení lopatek axiálních ventilátorů 

   Author: Šádek Štěpán; Supervisor: Berka Ondřej; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem diplomové práce je vytvořit konstrukční návrh mechanismu pro natáčení lopatek axiálního ventilátoru. Zájmovou skupinou jsou axiální ventilátory užívané v dolech, tunelech, metru a na jiných podobných místech, kde je ...
  • Návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu nehomogenní sypké hmoty 

   Author: Havlíček Martin; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Cílem této diplomové práce je návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu homogenní sypké hmoty. V úvodu práce je detailně popsaná problematika svozu komunálního odpadu po světě. Práce dále řeší konstrukční návrh plnící ...
  • Návrh senzoru pro in-time monitorování parametrů jádrového vrtání 

   Author: Dvořák Michael; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Diplomová práce se zabývá návrhem senzoru pro in-time jádrového vrtání. Práce obsahuje rešerši z oblasti tenzometrie a jádrového vrtání. Je podrobně popsána konstrukce senzoru a ochranného pouzdra. V poslední řadě jsou ...
  • Návrh štípače pro vyvažeč 

   Author: Janda Martin; Supervisor: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie proveditelnosti minirypadla E15 

   Author: Hnátek Jakub; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem minirypadla Bobcat E15 jako modifikace minirypadla Bobcat E17. Návrh spočívá v rozkladu rypadla E17 na konstrukční celky, rozložení funkčních komponent stroje, identifikaci prvků pro ...
  • Testování provozních parametrů pásových dopravníků 

   Author: Machala Ondřej; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat konstrukční zařízení pro testování provozních parametrů pásových dopravníků.
  • Vliv výrobních nepřesností a deformací na záběrové podmínky v planetových převodovkách 

   Author: Strasser Filip; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Roško Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se zabývá problematikou záběrových podmínek v planetových převodovkách v závislosti na výrobních nepřesnostech a pružných deformacích v mechanismu.
  • Vývoj trakčního lehátka 

   Author: Soukup Jiří; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Pospíchal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem trakčního lehátka. Jsou zde popsány obvyklé terapie a někteří výrobci trakčních systémů. Kromě samotného návrhu lehátka jsou v diplomové práci provedeny výpočty pevnostní a kinematické.