Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh šikmého pásového dopravníku 

   Author: Vít Kahoun; Supervisor: Štoček Ondřej; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem šikmého pásového dopravníku pro přepravu kopaného štěrku dle zadaných parametrů. Je zde proveden jeho funkční výpočet dle normy ČSN 26 3102 spolu s ČSN ISO 5048. Bakalářská ...