Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh pneumatického brzdného válce pro zemědělský přívěs 

   Author: Štádler Marek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce se zaobírá návrhem pneumatického brzdného válce pro zemědělský přívěs. Při návrhu je vycházeno ze stávajícího funkčního prototypu s přihlédnutím k jeho nedostatkům. Dále je provedena rešerše možných řešení ...