Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh konstrukce spojovacího mostu s kolejnicí vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Stěhule Jakub; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření koncepčního řešení spojovacího mostu, který je součástí manipulačního vozíku pro přesun kontejneru. Součástí práce je koncepční řešení, základní návrhové výpočty a vytvoření ...