Now showing items 1-14 of 14

  • Design of a Belt Conveyor System Drive 

   Author: Derikvand Zahra; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Malý Pavel
   The Bachelor thesis presents the way to design an effective drive for a belt conveyor aimed to transfer gravel. First it is described major objectives of conveyor application and its types. Next is the belt conveyor ...
  • Návrh konstrukce dílenské pásové brusky 

   Author: Jan Svoboda; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dílenské pásové brusky. Obsahuje rešerši shrnující používané typy konstrukcí pásových brusek, popis jednotlivých komponentů a příklady konkrétních prodávaných modelů. ...
  • Návrh manipulačního kolejového vozíku pro výrobky do 5 tun 

   Author: Krejčí Petr; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh nůžkové lineární zdviže 

   Author: Roman Zemánek; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí lineární nůžkové zdviže. Teoretická část obsahuje popis nůžkových mechanismů používaných pro zdviže a typy pohonů zdviží. Praktická část obsahuje konstrukční návrh a výpočty ...
  • Návrh pohonu mechanicky stíraných česlí malých vodních elektráren 

   Author: Kubeček Ladislav; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pohonu otočného dílenského jeřábu 

   Author: Tsinis Yan; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pohonu otočného obráběcího stroje 

   Author: Sivák Michal; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Andruš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh točny pro manipulační vozík do 5 tun 

   Author: Skořepa Pavel; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh zařízení pro manipulaci s kmeny v lese 

   Author: Mračko Michal; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh závěsu podvěsného dopravníku pro rotaci dílů kolem horizontální osy 

   Author: Pscheidt Pavel; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Pospíchal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh závěsu podvěsného dopravníku pro rotaci dílů kolem vertikální osy 

   Author: Gereg Tomáš; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Přípravek pro rozměrovou kontrolu svařenců 

   Author: Procházka Dávid; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Novotný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem měřícího stanoviště v hromadné výrobě, přizpůsobeného podle předem vybrané metody měření vycházejícího z rešerše dostupných měřících metod a následného vícekriteriálního rozhodování. ...
  • Štípačka na dřevo se štípacím kuželem 

   Author: Městecký Michal; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   V první části práce je vysvětlen pojem a význam štípačů dřeva, popsán princip fungování zařízení na štípání dřeva a jejich jednotlivé části. Dále jsou zde uvedeny a porovnány druhy štípačů, a to na základě rešerše odborných ...
  • Zástavba podlahového dopravníku do sériově vyrábeného zemědělského návěsu 

   Author: Štěpka Martin; Supervisor: Lopot František; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)