Now showing items 1-7 of 7

  • Náhrada pružného ocelového hřídele celoplastovým dílem 

   Author: Weber Ladislav; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Práce se zabývá problematikou pružných hřídelí, jejich konstrukčním řešením, výhodami či nevýhodami a jejich použitím. Dále se zaměřuje na popsání konstrukčních řešení propojení automobilových zamykacích systémů s klíčem. ...
  • Návrh jedno-stupňové převodovky pro vozy metra M1 

   Author: Vosyka Jakub; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Obsahem práce je návrh jednostupňové čelní převodovky se závěskou a pružnými elementy - silentbloky. Snaha dodržet prostorové uspořádání převodovky dle rozměrových parametrů a splnění minimální hlučnosti do 92 dB. Převodovka ...
  • Návrh konstrukce lanového navijáku zkušebního zařízení 

   Author: Kalousek Michal; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Práce se zabývá návrhem konstrukce lanového navijáku zkušebního zařízení pro destruktivní testování komponent. Po krátké rešerši lanových navijáků a jeřábů jsou vybrány základní součásti z katalogů výrobců s respektováním ...
  • Návrh konstrukce točny pro kolejová vozidla 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí točny pro kolejová vozidla a problematikou s tím spojenou. Na počátku práce je rešerše vývoje točen, dále koncepční návrh a kontrolní výpočty určitých částí.
  • Návrh pohonu pojezdu kočky mostového jeřábu 

   Author: Ševčík Marcel; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
   Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu kočky mostového jeřábu o nosnosti 2000 kg. Práce obsahuje návrh a výpočet pojezdu, výpočet pojezdových kol a výpočet převodovky. Práce je doplněna výkresem ...
  • Návrh převodovky pro pohon elektrického longboardu 

   Author: Martin Dvořák; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Teoretická část práce se zabývá druhy pohonů elektrických longboardů, druhy ozubení a možnostmi 3D tisku ozubení. Praktická část se zabývá návrhem a realizací pohonu elektrického longboardu ozubenými koly, vyrobenými metodou FDM.
  • Vertikální zdvih manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů 

   Author: Petrás Jakub; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Bakalářská práce je zaměřena na navržení fungujícího mechanismu zdvihu manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů ve vodorovném směru. Nejprve se zabývám výpočtem součástí potřebných pro konstrukci, dále navržením pohonu, ...