Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh dvou-stupňové převodovky pro vozy metra M1 

   Author: Hlavajčík Tomáš; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Rešeršní část práce shrnuje používané typy převodovek a používaných ozubených kol. Praktická část se zabývá návrhem dvoustupňové převodovky pro pohon vozu metra M1.