Now showing items 1-5 of 5

  • Návrh mostového jeřábu 

   Author: Mihulec Michal; Supervisor: Čejka Jan; Opponent: Brodský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Tématem bakalářské práce je návrh mostového jeřábu. Teoretická část práce je věnována rozdělení jeřábů a základním konstrukčním řešením mostových jeřábů. V analytické části je proveden návrh ocelové konstrukce jeřábu a ...
  • Návrh pohonu hřebenového zvedáku stavidla 

   Author: Pavlíčko Jan; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Brodský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Bakalářské práce se zabývá návrhem pohonu hřebenového zvedáku stavidla. Cílem práce je návrh vhodné pohonné soustavy, která bude splňovat všechny nároky vyplývající z provozuschopnosti daného zařízení. K řešení pohonu byl ...
  • Návrh pohonu pro vahadlový čerpací stroj 

   Author: Ašenbrener Jiří; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Brodský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh pohonu pro vahadlový čerpací stroj. V úvodu práce je popsán současný stav problematiky vahadlových čerpacích strojů a jejich pohonů. Práce zahrnuje návrh elektromotoru, řemenového ...
  • Návrh šašlikovače 

   Author: Chvalová Klára; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Brodský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro grilování šašliků. Obsahuje rešerše na téma řetězové převody a grilovací zařízení. Dále výběr komponent a polotovarů pro sestavení zařízení a jejich cenovou bilanci. Hlavní ...
  • Návrh výsevního ústrojí pro přesné setí 

   Author: Čermák Vojtěch; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Brodský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce pojednává o způsobech přesného setí a jejich aplikaci při setí hustě setých obilovin (konkrétně pšenice, žito, ječmen, oves a jejich mezidruhoví kříženci). Cílem práce je koncepční návrh secí jednotky, která by ...