• Testovací stand pro životnostní zkoušku drážkování hřídele reduktoru leteckého motoru 

      Autor: Hermann Denis; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Biganovský Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
      Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy testovacího standu pro životnostní zkoušku drážkování torzního hřídele reduktoru leteckého motoru. Upravený stand se má co možná nejvíce přiblížit provozním podmínkám tohoto ...