• Návrh laboratorní pražičky kávy 

   Autor: Piksa David; Vedoucí práce: Syrovátka Pavel; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pohonu dvouhřídelové drtičky odpadu 

   Autor: Kálecký Martin; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Práce obsahuje základní popis drticího procesu, výčet běžně používaných drtiček odpadu a jejich konstrukční uspořádání se zaměřením na dvouhřídelový drtič. Dále je popsán podrobný návrh pohonu. Počínaje návrhem hnacího ...
  • Návrh pohonu kyvných trysek dešťového simulátoru II 

   Autor: Podlipný Jiří; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   První část bakalářské práce popisuje základní princip funkce a využití dešťového simulátoru v technické praxi. Následuje rešerše současných používaných konstrukčních variant dešťových simulátorů a porovnání jednofázových ...
  • Návrh pohonu půdního vrtáku 

   Autor: Vadlejch Antonín; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh povýrobního zásobníku hotových dekoračních skel 

   Autor: Ehmig Adam; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh převodovky pro vozy metra podle prostorové dispozice 

   Autor: Mandovec Jiří; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh sady zubových čerpadel s rozborem geometrických tolerancí 

   Autor: Mareš Dominik; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Cílem bakalářské práce je návrh sady zubových čerpadel (parametrický model reagující na změnu zadávacích parametrů) s rozborem geometrických a délkových tolerancí. Součástí práce bude manuál vysvětlujícím použití geometrických ...
  • Návrh spirálového gravitačního dopravníku 

   Autor: Cink Petr; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem spirálového gravitačního dopravníku pro dopravu pneumatik. Při návrhu bylo nutné brát zřetel na modulární řešení, technologičnost konstrukce s ohledem na výrobní prostředky a dodržení ...
  • Optimalizace průmyslové převodovky pro těžký průmysl 

   Autor: Holman Jiří; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Pohon mezioperačního dopravníku pro kartonové obaly 

   Autor: Radina Petr; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Způsoby řešení rozměrových obvodů 

   Autor: Janík Petr; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se zabývá metodami řešení rozměrových obvodů. Nejprve bude nastíněna problematika rozměrových tolerancí a budou vysvětleny některé pojmy, jejichž znalost je nutná pro následující výklad. Bude provedeno rozdělení ...