Now showing items 21-40 of 264

  • Návrh pohonu lanového systému zdvihacího zařízení s protizávažím 

   Author: Hanousek David; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh inovativního konstrukčního řešení tréninkových cyklistických válců 

   Author: Dušek Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zásobník klád linky na zpracování palivového dřeva 

   Author: Čermák Marek; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace průmyslové převodovky pro těžký průmysl 

   Author: Holman Jiří; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh otočné skříně pro vekovní projekce 

   Author: Brus Tomáš; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh závěsu podvěsného dopravníku pro rotaci dílů kolem horizontální osy 

   Author: Pscheidt Pavel; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Pospíchal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh závěsu podvěsného dopravníku pro rotaci dílů kolem vertikální osy 

   Author: Gereg Tomáš; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh zvedacího zařízení a nosného rámu pro spádový nanopivovar 

   Author: Hoštička Vladimír; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Pospíchal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Napínací stanice pro kalibraci a záběh válečkových řetězů 

   Author: Hanuš Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Pospíchal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh zařízení pro manipulaci s kmeny v lese 

   Author: Mračko Michal; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh zvedacího ústrojí jeřávobé kočky 

   Author: Kostelecký Pavel; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Mechanismus skládaných posuvných vrat 

   Author: Hodek Tomáš; Supervisor: Lopot František; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace průmyslové převodovky pro těžký průmysl typ K1-450Fa 

   Author: Kujan Lukáš; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Primární náplní této bakalářské práce je optimalizovat váhu dvoustupňové převodovky pro těžký průmysl. Návrh převodovky je proveden v programu KissSoft a porovnán s výsledky vypočtenými analyticky. Součástí práce je 3D ...
  • Návrh pohonu pojezdu kočky mostového jeřábu 

   Author: Ševčík Marcel; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
   Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu kočky mostového jeřábu o nosnosti 2000 kg. Práce obsahuje návrh a výpočet pojezdu, výpočet pojezdových kol a výpočet převodovky. Práce je doplněna výkresem ...
  • Návrh pohonu kyvných trysek dešťového simulátoru I 

   Author: Wasserbauer Radek; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   První část bakalářské práce popisuje základní princip funkce a využití dešťového simulátoru v technické praxi. Následuje rešerše současných používaných konstrukčních variant dešťových simulátorů a porovnání jednofázových ...
  • Návrh pohonu hřebenového zvedáku stavidla 

   Author: Pavlíčko Jan; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Brodský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Bakalářské práce se zabývá návrhem pohonu hřebenového zvedáku stavidla. Cílem práce je návrh vhodné pohonné soustavy, která bude splňovat všechny nároky vyplývající z provozuschopnosti daného zařízení. K řešení pohonu byl ...
  • Stínící dveře kalibrační laboratoře 

   Author: Řáda Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Chmelař Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Předmětem práce je návrh stínících dveří kalibrační laboratoře a to včetně výrobní výkresové dokumentace s přímou vazbou na praxi.
  • Dimenzování ložisek pojezdového ústrojí 

   Author: Betínsky Michal; Supervisor: Lopot František; Opponent: Dufala Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Cieľom mojej práce je na základe zadaných parametrov a kritickej situácie vypočítať zaťaženie ložísk nosných kolies. Podľa zaťaženia skontrolovať momentálne používané ložisko a poprípade navrhnúť vlastné ložisko. Výsledkom ...
  • Návrh kótovacího a tolerančního řetězce montované konstrukce 

   Author: Baláž Matej; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kříbala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Táto bakalárska práca objasňuje, akými spôsobmi môžeme tolerovať súčasti, ako môžeme riešiť rozmerové reťazce, ktoré vznikajú ich spojením. Ďalej sa zaoberá delením rozmerových reťazcov. V ďalšej časti sa práca zaoberá ...
  • Návrh pohonu pro vahadlový čerpací stroj 

   Author: Ašenbrener Jiří; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Brodský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh pohonu pro vahadlový čerpací stroj. V úvodu práce je popsán současný stav problematiky vahadlových čerpacích strojů a jejich pohonů. Práce zahrnuje návrh elektromotoru, řemenového ...