Now showing items 1-1 of 1

  • Zprovoznění vakuové aparatury pro měření elektronově stimulované desorpce za kryogenních teplot 

   Author: Haubner Michal; Supervisor: Vacek Václav; Opponent: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce popisuje zprovoznění vakuové aparatury pro absolutní měření koeficientu elektronově stimulované desorpce (ESD) za kryogenních teplot. Je zpracována literární rešerše na zadanou problematiku s důrazem na částicové ...