Now showing items 1-1 of 1

  • Systém vzdáleného monitorování spotřeby energií v průmyslové výrobě 

   Author: David Polák; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Doubek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Tato diplomová práce se zabývá postupem návrhu systému monitorování energií a jeho následným vytvořením. Práce začíná rešerší systémů monitorování energíí, dostupných elektroměrů, komunikačními standardy, systémy ukládání ...