Now showing items 1-9 of 9

  • Analýza chování leteckých interiérových podsestav při statickém a dynamickém namáhání 

   Author: Zdeněk Lacina; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Bek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce se zabývá leteckými interiérovými podsestavami. V úvodu je stručně popsána problematika leteckých interiérů a používaných materiálů. Dále je popsán postup přípravy MKP modelu, aplikace okrajových podmínek a analýza ...
  • Analýza hroucení plastové nádrže 

   Author: Ladislav Havlíček; Supervisor: Kuželka Jiří; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Při zatěžování dochází k lokálním ztrátám stability. Cílem této práce je predikovat následné hroucení pomocí některého z nástrojů v rámci metody konečných prvků. V práci bylo vyzkoušeno několik různých přístupů, kterými ...
  • Analýza stability laminátových desek 

   Author: Ondřej Studničný; Supervisor: Mareš Tomáš; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Tato diplomová práce přináší přehled základních analytických výpočtů kritické síly pro ztrátu stability kompozitových materiálů. Práce je rozdělena na teoretickou a výpočtovou část. Teoretická část obsahuje popis principů ...
  • Analýza unašeče řetězu (Contra s.r.o.) 

   Author: Cypzirsch Marek; Supervisor: Řezníček Jan; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-13)
   Cílem této diplomové práce je analýza stávajícího unašeče a navrhnutí vhodné konstrukční úpravy za účelem zvýšení snížené meze únavy a tím i bezpečnosti.
  • Experimentální stanovení zbytkové napjatosti kombinací odvrtávací metody a metody digitální korelace obrazu. 

   Author: Jiří Svárovský; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Předmětem diplomové práce je verifikace sestaveného experimentálního pracoviště k aplikaci odvrtávací metody ve spojení s digitální obrazovou korelací. Odvrtání proběhlo na tyči zatížené čtyřbodovým ohybem a vyhodnocení ...
  • Návrh a analýza hřídelí pro převodovku elektromobilu 

   Author: Kropík Bohumil; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na problémy spojené s navrhováním kompozitních dílů. Problematika je ukázána na specifickém problému hřídele převodovky elektromobilu. Nejprve byla provedena analýza kovové výstupní hřídele ...
  • Numerická analýza mechanické odezvy dílů spalovacího motoru 

   Author: Kristina Šatná; Supervisor: Nesládek Martin; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této diplomové práce je provést mechanickou analýzu modelu spalovacího motoru v programu Abaqus s uvažováním mechanických i termálních účinků. Aplikovaný přístup vychází z několika sekvenčních simulací – CFD, termálních, ...
  • Optimalizace kompozitních nosníků 

   Author: Dominik Vondráček; Supervisor: Mareš Tomáš; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato práce pojednává o experimentálním stanovení tuhosti navíjených tenkostěnných kompozitních nosníků zatížených ohybem. Cílem práce bylo porovnání experimentálně získaných tuhostí s tuhostmi vypočtenými pomocí analytických ...
  • Vliv prostředí na modální vlastnosti nosného válce reaktoru VVER 1000 

   Author: František Hrouda; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem práce je seznámení čtenáře s principem fungování a jednotlivými součástmi jaderného reaktoru VVER 1000. Vypočíst hodnoty vlastních frekvencí nosného válce reaktoru VVER 1000 při uvažování tlumícího vlivu vodního ...