Now showing items 1-1 of 1

  • Stabilita dlouhých štíhlých kompozitových táhel 

   Author: Lukáš Zaslavskij; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Jeřábek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu kompozitového táhla namáhaného na vzpěr, vyhodnocením experimentálního měření táhla a porovnáním výsledků experimentu s analytickým výpočtem modelu.