Now showing items 120-127 of 127

  • Vyšetřování mikromechanických vlastností koňské chrupavky 

   Author: Machka Břetislav; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Otáhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-30)
   V mé práci je popsáno měření mechanických vlastností chrupavky spěnkového kloubu koně pomocí nanoindentace konosférickým hrotem, který je na měkké materiály vhodný. Jako podkovář stále musím hodnotit postoj koně a denně ...
  • Vyšetřování mikromechanických vlastností UHMWPE 

   Author: Kotanová Lucie; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Shukurov Andrey
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Tato diplomová práce se zabývá vyšetřováním mikromechanických vlastností UHMWPE pomocí nanometrické dynamické mechanické analýzy. Cílem této práce je vyhodnotit naměřená data pomocí rozšířeného analytického modelu. V ...
  • Využití 3D kamery pro určení vzájemné polohy a natočení modelu a změřeného objektu 

   Author: Prchal Jakub; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Tato práce se zabývá určením vzájemné polohy a natočení modelu a 3D obrazu změřeného objektu. Základem práce je zpracování algoritmů pro analýzu dat z 3D kamery. Tato zařízení jsou v současném průmyslu využívána stále ...
  • Využití obrazové analýzy a jejích algoritmů při defektoskopii nanovlákenných vrstev 

   Author: Šípek Vojtěch; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem této práce je nalezení vhodného postupu pro detekci vad v konkrétních vzorcích nanovrstvých materiálů. V teoretické části jsou popsány metody obrazové analýzy, včetně 2D Fourierovy transformace a metody hlavních ...
  • Výpočet únavového poškození drážek hlavní dělicí roviny tlakové nádoby reaktoru. 

   Author: Tadeáš Jakub; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Švrček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Diplomová práca sa venuje problematike únavového poškodenia drážok hlavnej deliacej roviny reaktora. Pre riešenie sa využil 2D elasto-plastický axisymetrický konečno-prvkový model a následne bol použitý submodel pre detailne ...
  • Výpočtové metody pro analýzu tenkostěnných i silnostěnných kompozitních nosníků 

   Author: Malá Anna; Supervisor: Kulíšek Viktor; Opponent: Poul Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Tato diplomová práce se zabývá výpočtovými metodami pro analýzu silnostěnných i tenkostěnných nosníků mezikruhových průřezů z kompozitních materiálů. Jsou popsány zkoumané metody pro analytické výpočty (Timošenko, ABD ...
  • Výpočty únosnosti tenkostěnných leteckých konstrukcí 

   Author: Horváth Ondřej; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Zvěřina Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit nástroj pro výpočet únosnosti vyztužených dutinových konstrukcí, popsat jej a experimentálně nebo výpočtově ověřit jeho funkčnost. Navržená metodika je zalgoritmizována v jazyce VBA. ...
  • Zpracování obrazu pro systém couvacího asistenta v automobilu 

   Author: Vacek Patrik; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   V rámci této diplomové práce je představen stručný přehled možností využítí kamer pro parkovacího asitenta. Dále jsou uvedeny metody zpracování obrazu, které by mohly být vhodné pro účely asistovaného parkování. Další část ...