Now showing items 100-119 of 619

   Subject
   Dental implant,PEEK,FEA,FEM,implant loading,mandibule loading,mechanical testing,bone quality,bone remodelation,stress shieldinDental implant,stress shielding [1]
   Detection of defects,Electrospinning,Image processing,2D Fourier transform,Principal component analysis,PCA,FFT,Nanofibers,Python [1]
   detekce anomálií [1]
   Detekce vad,Nanovlákna,Elektrospinning,Obrazová analýza,2D Fourierova transformace,Metoda hlavních komponent,PCA,FFT,Python [1]
   DIC, FEM, XFEM, experiment, crack growth rate, low-cycle, fatique, identification, Chaboche material model, J-integral, Direct Cyclic, stress work, fracture mechnics [1]
   DIC, MKP, XFEM, experiment, šíření trhliny, nízkocyklová únava materiálu, identifikace, Chbocheho materiálový model, J-integrál, Direct Cyclic, disipační energie, lomová mechanika [1]
   digital image correlation [1]
   digitální korelace obrazu [1]
   Direct stiffness method,3D print for medical purposes,porous structures,2D honeycombs and their deformations [1]
   disekce,delaminace,peelingový test,mechanické vlastnosti lidských tepen,hrudní aorta,stárnutí [1]
   dissection,delamination,peeling test,mechanical properties of human arteries,thoracic aorta,aging [1]
   distribuce teploty,spektrofotometrická analýza,chlazení proudem suchého vzduchu,CFD ko-simulace,návrh analyzátoru biologických vzorků,vliv teploty na stabilitu [1]
   drug delivery systems,degradation products,polymeric drug delivery systems,pharmacokinetics,anti-infectives [1]
   dSPACE [1]
   dysbalance [1]
   Effective notch stress approach, fatigue of welded joints, fatigue tests, finite element method, hot-spot stress approach. [1]
   Eigenmotion [1]
   eigenmotion optimalizace [1]
   eigenmotion optimization [1]
   ekvivalentní amplituda napětí [1]