Now showing items 1-2 of 1

    napětí,deformace,nelineární mechanika,metoda konečných prvků (1)
    stress,strain,nonlinear mechanics,?nite element method (1)