Now showing items 1-2 of 1

    Nano vrypová zkouška, TiO2 vrstva, zatěžovací funkce, nanoindentace (1)
    Nanoscratch, TiO2 thin coating, load function, nanoindentation (1)