Now showing items 1-2 of 1

    Tissue engineering; scaffold; chitosan; mesenchymal stem cells (1)
    Tkáňové inženýrství; nosič; chitosan; kmenové buňky (1)