Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza průhybu kompozitního nosníku v závislosti na orientaci vláken 

   Author: Urban Václav; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Zámečníková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Práce se zabývá závislostí průhybu na orientaci vláken kompozitního nosníku. Závislost je uvedena pro dvě materiálové konfigurace a pro jednosměrný a vrstvený nosník. Je zkoumán vliv jednotlivých složek namáhání - ohybového ...
  • Experimentální určení tlakové pevnosti kompozitních trubek 

   Author: Filip Barda; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Zámečníková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato práce se zabývá experimentálním stanovením meze pevnosti v tlaku kompozitních trubek s uhlíkovou výztuží, zpracováním naměřených dat a porovnáním tří typů uhlíkových výztuží na základě získaných výsledků.