Now showing items 1-1 of 1

  • Stabilita dlouhých štíhlých kompozitových táhel 

   Author: Sára Strakošová; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu kompozitového táhla namáhaného na vzpěr, vyhodnodnocením experimentálního měření táhla a porovnání výsledků experimentu s analytickým výpočtem modelu.