Now showing items 1-1 of 1

  • Výukový demonstrátor pro identifikaci parametrů a řízení poddajné soustavy 

   Author: Písek David; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce se zabývá návrhem a přípravou výukového demonstrátoru poddajné soustavy k ukázce nastavení PID-regulátoru. Celý systém je řízen deskou Arduino Mega 2560 z prostředí Matlab/Simulink. Dále je na základě měření provedena ...