Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu VSM (vena saphena magna) 

   Author: Jan Šindelář; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá testováním mechanických vlastností nativních lidských cév. Testované vzorky veny sapheny magny byly získány při operacích aortokoronárního bypassu v VFN v Praze. Tyto vzorky byly podrobeny ...