Now showing items 1-1 of 1

  • Měření adheze tenkých TiO2 vrstev pomocí nano vrypové zkoušky 

   Author: Řeháková Veronika; Supervisor: Lukeš Jaroslav; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Práce se zabývá testováním TiO2 vrstvy pomocí nano vrypové zkoušky a nanoindentace. Vrstva TiO2 byla nanesena na sklo metodou nanášením z plazmatu. Byla změřena kritická síla pro proškrábnutí vrstvy a koeficient tření. Z ...