Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Stanovení součinitele tepelné vodivosti kovů - návrh a realizace měření 

  Autor: Šimon Svoboda; Vedoucí práce: Budinská Zuzana; Oponent práce: Novák Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato bakalářská práce stručně uvádí do problematiky stanovení součinitele tepelné vodivosti a podává přehled nejvýznamnějších měřicích metod. Podrobně se zabývá srovnávací metodou, popisuje uspořádání měření, způsoby ...
 • Analýza hmotnosti a elektrické mobility iontů 

  Autor: Marek Dominik Pavelec; Vedoucí práce: Budinská Zuzana; Oponent práce: Novák Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Bakalářská práce se zabývá rozborem metod měření elektrické mobility a hmotnosti iontů. V další části je konkrétně popsána měřicí aparatura Differential Mobility Analyzer-Mass Spectrometer, která se nachází v laboratoři ...
 • Návrh a řízení pohybu manipulátoru vzorků 

  Autor: Pála Michal; Vedoucí práce: Vlčák Petr; Oponent práce: Tolde Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  V této práci se zabývám návrhem víceúčelového rotačního manipulátoru. Manipulátor slouží pro polohování vzorků depozičního zařízeni IBAD (Ion Beam Assisted Deposition - depozice s asistencí iontového svazku). Tato práce ...
 • Technické řešení stínění detektorů tlouštěk 

  Autor: Lorenc Filip; Vedoucí práce: Budinská Zuzana; Oponent práce: Novák Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Obsahem této bakalářské práce je vytvoření technického návrhu stínění krystalových detektorů tlouštěk [QCM], které bude sloužit pro zvýšení jejich životnosti. Detektory jsou součástí depoziční aparatury BALZERS, která je ...