Now showing items 1-1 of 1

  • Proudění vstupním hrdlem turbostroje 

   Author: Zakhar Tokar; Supervisor: Fořt Jaroslav; Opponent: Hoznedl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Náplň této diplomové práce je prověření užitečnosti použítí modelu porézního media pro náhradu síta v modelovaném proudění turbínou T10MW a tvorba studií vlivu ovlivnění rovnoměrnosti proudu pomocí porézní přepážky. Nejprve ...