Novinky

Doctoral Theses - 12000

Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 206

  • Mechanical Propertires of Perivascular Adipose Tissue and its Effect on Biomechanics of Abdominal Aorta 

   Autor: Tereza Gerdová; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Burša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-01)
   The dissertation thesis aims to show that perivascular adipose tissue may significantly change the mechanical state of the abdominal aorta. To this end, uniaxial tensile tests with perivascular fat tissue were carried out. ...
  • Robustní řízení redundantních paralelních mechanismů 

   Autor: František Procházka; Vedoucí práce: Valášek Michael; Oponent práce: Bauma Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-14)
   Práce se zabývá modelováním a řízením redundantních paralelních mechanismů. Hlavní pozornost je věnována zkoumání vlastností v současnosti nejpoužívanějších modelově orientovaných konceptů řízení. Dosud používaná řešení ...
  • Predikční modely NOx pro fluidní kotle 

   Autor: Jiří Štefanica; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-16)
   Cílem předložené práce je zkoumání mechanismů tvorby emisí oxidů dusíku ve fluidních kotlích na tuhá paliva a porovnání těchto mechanismů pro spalování uhlí a biomasy. Dále je cílem práce vyhodnocení současného stavu ...
  • Higher Order Neural Unit Adaptive Control and Stability Analysis for Industrial System Applications 

   Autor: Peter Mark Beneš; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Čelikovský Sergej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-25)
   Given the push in our modern digitalized industry for advanced, yet comprehensible methods for process identification and control, computational intelligence methods are readily ongoing in study. Higher-order neural units ...
  • Zasklený kapalinový fotovoltaicko-tepelný kolektor 

   Autor: Nikola Pokorný; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Libra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Fotovoltaicko-tepelný kolektor díky současné produkci tepla a elektrické energie může výrazně navýšit využití dopadlé sluneční energie na plochu střechy. Zasklená varianta kapalinového fotovoltaicko-tepelného kolektoru má ...
  • Kombinovaný solární kolektor vzduch-kapalina 

   Autor: Viacheslav Shemelin; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Práce je založena na vývoji detailního matematického modelu kombinovaného solárního kolektoru, implementaci vyvinutého modelu do simulačního prostředí TRNSYS a validaci modelu v kapalinovém a vzduchovém provozním režimu. ...
  • Novelty detection via linear adaptive filters 

   Autor: Matouš Cejnek; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-14)
   Novelty detection is an important signal processing task. This task is essential for many industry, and biomedical applications. This thesis is presenting research on the topic of novelty detection utilizing parameters of ...
  • Stanovení metodiky systémové integrace komponent kolejového vozidla k docílení optimálního prostředí v jeho interiéru 

   Autor: Lukáš Málek; Vedoucí práce: Rus Ladislav; Oponent práce: Heller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-23)
   Cílem této práce je sestavení metodiky systémové integrace komponent návrhu kolejového vozidla k docílení optimálního prostředí v jeho interiéru. Základní filozofií metodiky je synergie systému ČLOVĚK – VOZIDLO – PROSTŘEDÍ, ...
  • Systém pro optimalizaci plánu engineeringových projektů 

   Autor: Jan Lhota; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Adelt Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Oblastí výzkumu předkládané disertační práce je projektové plánování předvýrobních etap v engineeringu. Hlavním cílem je nalezení a identifikování klíčových ukazatelů, které mají rozhodující vliv na úspěšnost vývojového ...
  • Predikce silových parametrů řezného procesu při frézování 

   Autor: Jaroslav Kovalčík; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Mrkvica Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Tato disertační práce se zabývá predikcí silových parametrů řezného procesu při frézování a návrhem softwarové aplikace pro predikci těchto vypočtených parametrů. Výchozí veličinou pro výpočet silových parametrů, mezi které ...
  • Optimalizace jízdy silničního motorového vozidla 

   Autor: Petr Denk; Vedoucí práce: Šika Zbyněk; Oponent práce: Dupal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Disertační práce, kterou právě otevíráte, je zaměřena na návrh a vývoj optimalizační metody pro optimalizaci spotřeby hnací energie vozidla na základě předchozí znalosti jízdní trasy a jejích atributů. Celková spotřeba ...
  • Studium a úpravy vnitřních povrchů energetických soustav 

   Autor: Jiří Kuchař; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Frankovský Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Disertační práce se zabývá problematikou čištění vnitřních povrchů průmyslových a energetických zařízení znečištěných od různých typů nánosů a korozních usazenin. Potřebné související poznatky a zjištění jsou uvedeny v ...
  • Vyvažování vertikálně se pohybujících hmot pomocí rotačního hydromotoru 

   Autor: Štěpán Fiala; Vedoucí práce: Bubák Antonín; Oponent práce: Skalla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Disertační práce se zabývá metodami a přístupy snižování nároků kladených na pohony vertikálních pohybových os obráběcích strojů. Poskytuje přehled dosavadně užívaných průmyslových mechanismů. Hlavní pozornost je věnována ...
  • Aerodynamické charakteristiky flexibilních křídel 

   Autor: Robert Kulhánek; Vedoucí práce: Pátek Zdeněk; Oponent práce: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-26)
   Tato disertační práce se zabývá aerodynamikou flexibilních křídel, konkrétně padákových kluzáků. Padákové kluzáky se staly v posledních desetiletích oblíbeným sportovním létajícím zařízením nadšených aviatiků. Ačkoliv se ...
  • Efektivní spalování alternativních paliv v pístovém spalovacím motoru 

   Autor: Zbyněk Syrovátka; Vedoucí práce: Takáts Michal; Oponent práce: Laurin Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Disertační práce se zabývá vývojem zapalovacího systému s vyplachovanou předkomůrkou pro spalování chudé směsi v pístovém spalovacím motoru. Na základě provedených experimentů a vytvořených simulačních modelů byl vytvořen ...
  • Využití povrchových akustických vln pro monitorování mazací vrstvy mezi valivými elementy a dráhou ložiska 

   Autor: Jakub Chmelař; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Němček Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-01)
   Tato disertační práce se zabývá tématem snímání mazací vrstvy v ložiskách s valivými elementy. Problémy s mazáním jsou dle statistik nejčastější příčinou selhání valivých ložisek a zdrojem nákladných servisních zásahů. ...
  • Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů 

   Autor: Václav Vodička; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Melichar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-22)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou lamelových expandérů pro tepelné cykly s nízkým výkonem. Práce obsahuje rešerši expandérů pro tyto tepelné cykly s důrazem na lamelové expandéry, popisuje autorem navržený 1D ...
  • Optimalizace návrhu výrobních linek v automobilovém průmyslu 

   Autor: Petr Hynek; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Moravec Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-24)
   Tato disertační práce se zabývá projektováním výrobního systému výrobních linek v automobilovém průmyslu, konkrétně svařovny. Nejprve je provedena rešerše výrobních systémů s návazností na jejich projektování. Dále se ...
  • Výpočtové modely vlastností hybridních kompozitních struktur 

   Autor: Zdeněk Pošvář; Vedoucí práce: Růžička Milan; Oponent práce: Cabrnoch Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-18)
   Předkládaná disertační práce „Výpočtové modely vlastností hybridních kompozitních struktur“ se zabývá problematikou určení mechanických vlastností hybridních kompozitních profilů. Profily z kompozitních materiálů se v ...
  • Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce 

   Autor: Tomáš Sommer; Vedoucí práce: Slavík Svatomír; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předkládaná disertační práce „Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce“ se zabývá problematikou určení mechanických vlastností hybridních kompozitních profilů. Profily z kompozitních ...