• Studie distribuce zatížení evolventního ozubení v převodových ústrojích 

      Autor: Berka Ondřej; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Kolář Josef
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
      Tato disertační práce s názvem Studie distribuce zatížení evolventního ozubení v převodových ústrojích se zabývá návrhem metodiky pro průběžný monitoring kvality záběru modulových čelních kol. Prace přináší přehled teorie, ...