Now showing items 1-1 of 1

  • Systém optimalizace procesů údržby dle technického stavu zařízení v energetickém průmyslu 

   Author: Kunzová Barbora; Supervisor: Zelenka Antonín; Opponent: Brožek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Disertační práce se zabývá problematikou údržby plynárenských zařízení. Práce je zaměřena na možnosti využití nových přístupů v údržbě ve vazbě na ukazatele technického stavu a provozních podmínek v plynárenském odvětví. ...