Now showing items 1-3 of 3

  • Aerodynamický hluk lopatkových mříží při nízkých Machových číslech 

   Author: Jan Králíček; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Němeček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-16)
   Tato disertační práce s názvem: „Aerodynamický hluk lopatkových mříží při nízkých Machových číslech“ se zabývá vyzařováním hluku při proudění vzduchu lopatkovými mřížemi, které jsou využívány v distribučních elementech ...
  • Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu 

   Author: Jindřich Boháč; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Hirš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-12)
   Ustálené stavy tepelného výkonu otopných ploch jsou v literatuře již velmi dobře popsány, a proto se disertační práce věnuje výhradně rozboru a popisu dějů nestacionárních, dynamických. Celý provoz otopných ploch je reálně ...
  • Nové metody hospodárného dimenzování systémů s tepelným čerpadlem a svislými zemními vrty 

   Author: Krainer Robert; Supervisor: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)