Now showing items 129-148 of 251

  • Numerical Simulation of Fluid-Structure-Acoustic Interaction in Human Phonation 

   Author: Jan Valášek; Supervisor: Sváček Petr; Opponent: Felcman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   The first part of dissertation thesis deals with the numerical simulation of the fluid-structure interaction (FSI) in 2D modelling the vocal folds vibration excited by airflow. The vocal fold (VF) deformation is described ...
  • Numerical Simulation of non-Newtonian Fluids Flows with Applications in Hemodynamics 

   Author: Pirkl Luboš; Supervisor: Kozel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Numerical Simulations of Turbine Blade Flutter 

   Author: Marek Pátý; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Kučera Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-06)
   The design of a turbomachine needs to be executed with a careful consideration of aeroelastic effects in order to guarantee a long and safe operation. One of the greatest risks represent self-excited vibrations, called ...
  • Numerical solution of the incompressible flow using the domain decomposition method 

   Author: Martin Hanek; Supervisor: Burda Pavel; Opponent: Chleboun Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   The Ph.D. thesis is devoted to numerical simulations of the Navier-Stokes (N-S) equations for stationary incompressible flow using Balancing Domain Decomposition by Constraints (BDDC) method. The Finite Element Method (FEM) ...
  • Numerical Solution of the Turbulent Stratified Flows in Atmospheric Boundary Layer 

   Author: Šimonek Jiří; Supervisor: Kozel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Numerická simulace při podpoře experimentálního vysokorychlostního aerodynamického výzkumu proudění v přímých lopatkových mřížích 

   Author: Straka Petr; Supervisor: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Numerické modelování degradačních procesů v materiálech - aplikace na vznik pittingu v ozubení 

   Author: Jurenka Josef; Supervisor: Kuliš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Numerické modelování turbulentního proudění ve větrané místnosti 

   Author: Barták Martin; Supervisor: Hemzal Karel; Opponent: Šesták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-09-20)
   Počítačová mechanika tekutin (CFD) je považována za užitečný nástroj pro predikci proudění vzduchu ve větraných a klimatizovaných místnostech. Nejčastější přístup v matematickém modelování proudění vzduchu v interiéru budov ...
  • Numerické řešení proudění mokré páry s nerovnovážnou kondenzací 

   Author: Vladimír Hric; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Brandner Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
   Disertační práce se zabývá matematickým modelováním a numerickým řešením problematiky proudění mokré páry s nerovnovážnou kondenzací ve 3D. Matematický model sestává z dvou hlavních částí. První část je systém nevazkých ...
  • Numerické řešení transonického turbulentního proudění metodou konečných objemů 

   Author: Trefilík Jiří; Supervisor: Kozel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Odpružené a řízené podvozky pro vozidla v terénu 

   Author: Bílkovský Aleš; Supervisor: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace a návrhová metodika kompozitních částí rotorové soustavy ventilátorové pohonné jednotky malého letounu 

   Author: Poul Robin; Supervisor: Hanus Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Optimalizace a řízení lehkých poddajných mechanismů s přídavnými aktuátory a senzory 

   Author: Jiří Volech; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Bauma Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-10)
   Disertační práce je zaměřena na řízení aktivních struktur s přidanou hodnotou. U řady vyráběných strojů a mechanismů mohou být zlepšeny jejich vlastnosti přidáním dodatečného odměřování či jiné aktivní struktury. Tímto lze ...
  • Optimalizace jízdních vlastností nízkopodlažních tramvají 

   Author: Čapek Jan; Supervisor: Rus Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace jízdy silničního motorového vozidla 

   Author: Petr Denk; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Dupal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Disertační práce, kterou právě otevíráte, je zaměřena na návrh a vývoj optimalizační metody pro optimalizaci spotřeby hnací energie vozidla na základě předchozí znalosti jízdní trasy a jejích atributů. Celková spotřeba ...
  • Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů 

   Author: Václav Vodička; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Melichar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-22)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou lamelových expandérů pro tepelné cykly s nízkým výkonem. Práce obsahuje rešerši expandérů pro tyto tepelné cykly s důrazem na lamelové expandéry, popisuje autorem navržený 1D ...
  • Optimalizace logistických tras pomocí matematických modelů 

   Author: Josef Košťálek; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Edl Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Ve své disertační práci se zabývám optimalizací logistických tras pomocí matematických modelů. Schopnost vhodného plánování logistických tras je velmi důležitá z důvodu úspor nákladů i času. Tato problematika se vyskytuje ...
  • Optimalizace návrhu výrobních linek v automobilovém průmyslu 

   Author: Petr Hynek; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Moravec Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-24)
   Tato disertační práce se zabývá projektováním výrobního systému výrobních linek v automobilovém průmyslu, konkrétně svařovny. Nejprve je provedena rešerše výrobních systémů s návazností na jejich projektování. Dále se ...
  • Optimalizace parametrů korečkového dopravníku s ozubeným řemenem pro komerční využití 

   Author: Pelc David; Supervisor: Sojka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Optimalizace parametrů tryskání 

   Author: Sedláček Alexander; Supervisor: Suchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)