Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení posunů a přetvoření hráze retenční nádrže 

   Author: Beránková Barbora; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Škrétová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením etapového měření svislých posunů pozorovaných bodů na hrázi Odkaliště Hodějovice, vyhodnocením přesnosti měřených veličin, hodnocením stability bodů vztažné sítě, porovnáním více způsobů ...