Now showing items 1-11 of 11

  • Analýza časových řad (hrubé chyby, skoky, aproximace) 

   Author: Jan Kučera; Supervisor: Seidl Michal; Opponent: Mrlina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem bakalářské práce jsou časové GNSS řady a jejich analýza. Sledovány budou obecné vlastnosti dat jako například trendy, skoky, či jejich chybové složky jako šum, nespojitosti, odlehlá měření aj. Hlavní částí bude ...
  • Měření výškových posunů na budově školy v Novém Sedle 

   Author: Juhár David; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Seidl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá poklesy a deformací školy v Novém Sedle. Cílem práce je sledovat posun budovy ve vertikálním směru mezi jednotlivými etapami měření na stabilizované body měřené přesnou nivelací. Dalším jejím ...
  • Návrh informačního systému URC JOSEF 

   Author: Klimunda Pavel; Supervisor: Seidl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Návrh turistického webového portálu 

   Author: Špička Jan; Supervisor: Seidl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Porovnání přesnosti veřejně dostupných digitálních modelů terénu 

   Author: Jan Štuiber; Supervisor: Seidl Michal; Opponent: Mrlina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním přesnosti digitálních modelů reliéfu SRTM, SRTM CGIAR, ASTER, DMR 5G a digitálního modelu terénu z naměřených dat v okolí Železné hůrky. Obsahem práce je získání dat, jejich zpracování ...
  • Test zpracování dat z permanentních GNSS stanic programy Trimble Business Center, Trimble Total Control a Leica Geomatic Office 

   Author: Steidl Václav; Supervisor: Seidl Michal; Opponent: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá hodnocením programů na zpracování GNSS dat na spojnici dvou permanentních stanic GOPE a NKOS v programech Trimble Business Center, Trimble Total Control a Leica Geomatic Office. Hodnocení je ...
  • Vyhodnocení opakovaných nivelačních měření na mostních pilířích 

   Author: Dvořák Dennis; Supervisor: Seidl Michal; Opponent: Vinter Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Bakalářská práce předkládá vyhodnocení opakovaných nivelačních měření na pilířích mostní konstrukce a vyrovnání všech měřených etap s uvážením středních chyb. Testuje přesnost použitého nivelačního přístroje. Dále testuje ...
  • Základní důlní mapa Podzemní laboratoře Josef 

   Author: Paštéková Gertrúda; Supervisor: Seidl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Základní důlní mapa UEF Josef 

   Author: Beránková Eliška; Supervisor: Seidl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Základní důlní mapa UEF Josef 

   Author: Hanousek David; Supervisor: Seidl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zeměměřické práce při geofyzikálním průzkumu, lokalita Ztracený Rybník, Chebsko 

   Author: Zípková Marie; Supervisor: Seidl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)