Now showing items 1-1 of 1

  • Testování zkušební verze systému Groma určeného pro geodetické výpočty 

   Author: Eva Brhlíková; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Sehnal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá výpočetními funkcemi určenými pro systém GROMA, který se zaměřuje na geodetické úlohy. Práce zahrnuje popis vybraných geodetických výpočtů a mezních odchylek. Použitím unit testů byly ověřovány ...