Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování svislých posunů při výstavbě bytového domu 

   Author: Klimánková Petra; Supervisor: Koska Bronislav; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje etapovému měření svislých posunů. Cílem je sledovat tyto posuny během výstavby bytového domu, který je součástí rezidenčního projektu Zelené město etapa 2.