Now showing items 1-1 of 1

  • Studie nové koncepce čerpání surové vody na úpravnu vody Sojovice 

   Author: Řeháček Karel; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Zeman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením a návrhem nové koncepce čerpání surové vody z řeky Jizery na úpravnu vody Sojovice, která je součástí umělé infiltrace na zdroji pitné vody Káraný. V teoretické části jsou rozdělena ...