Now showing items 1-9 of 9

  • Ekonomické a provozní posouzení čtyř pásem náhradního zásobování pitnou vodou 

   Author: Svitavská Kristýna; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou náhradního zásobování pitnou vodou. V práci je navrženo řešení zásobování čtyř tlakových pásem v případě poruchy na jejich přivaděčích. Náklady na realizaci nových vodovodních ...
  • Eliminace železa ve vodovodní síti 

   Author: Šefc Jakub; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Korda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Výskyt železa ve vodě a s ním spojená koroze železa je jeden z nejsložitějších a nejnákladnějších problémů, kterým čelí inženýrské sítě pro rozvod a distribuci pitné vody. Na korozi má vliv velký počet parametrů, včetně ...
  • Ochrana vodovodních řadů - nové sporné otázky v ukládání sítí elektrického vedení 

   Author: Hrubá Markéta; Supervisor: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Optimalizace provozu vybrané části vodovodu Region Jih 

   Author: Míchal Viktor; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Poruchy na vodárenských řadech 

   Author: Bízek Jan; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Frček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Posouzení dopravy vody v Karlových Varech 

   Author: Petr David; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Frček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Řízení tlaku a regulace ztrát 

   Author: Prošková Lucie; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Radkovská Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tepelná čerpadla a jejich využití ve vodárenství 

   Author: Martinček Tomáš; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Ztráty vody - měření na síti - opatření ke snížení ztrát s aplikací na lokalitě Vizovice 

   Author: Anderlová Blanka; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Radkovská Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)