Now showing items 96-115 of 146

  • Stavební připravenost pro ukládání potrubí bezvýkopovou technologií 

   Author: Landsdorf Aleš; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním tématem diplomové práce je na základě rešerše předmětných normových, legislativních podkladů, odborné literatury a výrobních katalogů strojů pro bezvýkopové technologie zpřehlednit bezvýkopové metody pro pokládku ...
  • Studie nakládání s městskými vodami ve vybrané obci. 

   Author: Michaela Čermáková; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Voříšek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje rešerši literatury a souvisejících norem, popis stokování a jednotlivých druhů odpadních vod, základní rozdělení stokových ...
  • Studie nakládání s odpadními vodami v obci Milhostov. 

   Author: Ondřej Bledý; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Cölba Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Diplomová práce pojednává o nakládání s odpadními vodami v zájmovém území – v tomto případě se jedná o Milhostov u Mariánských Lázní. Práce je klasicky rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část stručně ...
  • Studie nakládání se splaškovými vodami v obci Vysoká, místní část Bosyně 

   Author: Pavel Beneš; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Dalík Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se zabývá nakládáním se splaškovými vodami. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části je pojednání o historii, významu a druzích stokování, následuje popis kanalizačních objektů, ...
  • Studie nové koncepce čerpání surové vody na úpravnu vody Sojovice 

   Author: Řeháček Karel; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Zeman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením a návrhem nové koncepce čerpání surové vody z řeky Jizery na úpravnu vody Sojovice, která je součástí umělé infiltrace na zdroji pitné vody Káraný. V teoretické části jsou rozdělena ...
  • Studie nového kanálu pro vodní slalom v Praze Troji 

   Author: Košek Radoslav; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Rohan Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Klášterní Skalice 

   Author: Sahulová Šárka; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Knotek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Vinařice 

   Author: Hlaváč Jakub; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Manda David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Bílý Potok 

   Author: Štufka Milan; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Dvořák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Děčany 

   Author: Švejdová Jaroslava; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Pavlíčková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce je zaměřena na pět variantních návrhů řešení odvodnění a čištění odpadních vod v obci Děčany. První část studie zahrnuje způsoby odvodnění včetně objektů, které se na nich mohou vyskytovat a způsoby čištění ...
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Hůrka 

   Author: Holzer David; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Knotek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Líchovy 

   Author: Procházka Jiří; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Studie odvodnění obce Ondřejov 

   Author: Ježková Blanka; Supervisor: Slavíček Marek; Opponent: Grim Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie posouzení a návrh ochrany výtlačného řadu surové vody na umělé infiltraci zdroje pitné vody Káraný 

   Author: Tureček Karel; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Chramosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Obsahem této diplomové práce je popis problematiky související s vodními rázy ve vodovodním potrubí. Z hlediska formy je tato práce rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, které jsou věnovány důkladné rešerši oblasti vodovodního ...
  • Studie rekonstrukce vodovodního přivaděče Krásné Pole - Karviná 

   Author: Cikánová Jana; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Šedivá Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Studie veřejných koupacích biotopů 

   Author: Lysý Jakub; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Studie využití dešťových vod pro objekty města Litoměřic 

   Author: Jeřábek Michal; Supervisor: Stránský David; Opponent: Klusák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této závěrečné práce je srozumitelně popsat problematiku nakládání s dešťovými vodami s bližším zaměřením na využití dešťových vod v budovách. To zahrnuje shrnutí stávající legislativy, podmínek, které je nutné dodržet ...
  • Studie zatrubněných pramenů a vodních toků na území hl. m Prahy 

   Author: Adéla Průchová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kuk Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Tato práce se zabývá problematikou zatrubňování studánek, pramenů a vodních toků a ploch se zaměřením na území hl. m. Prahy. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a je zde rozebraná problematika balastních vod, ...
  • Studie zásobování pitnou vodou v zadané oblasti 

   Author: Pokorný Vladimír; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tématem diplomové práce je variantní řešení zásobování pitnou vodou pro zadanou lokalitu a její hydraulické posouzení pomocí matematického modelu. Řešená oblast, se nachází u města Jesenice v okresu Praha-západ. Diplomová ...
  • Studie zpracování odpadních vod z obce Úhonice 

   Author: Sobolíková Zuzana; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Pašková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)