Now showing items 66-85 of 133

  • Posouzení vlivu způsobu měření srážek na simulaci srážko-odtokových procesů 

   Author: Fidranská Helena; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Posouzení vodovodní sítě Popovičky v programu Epanet 2 - stávající a výhledový stav 

   Author: Hrdina Martin; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Grünwald Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Posouzení vybraného bazénového provozu 

   Author: Vojtěch Tluček; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem vodohospodářské části bazénového provozu a posouzením vybraného bazénového provozu. V teoretické části diplomové práce bude nejdříve představeno základní dělení vodních ploch určených ...
  • Posouzení vybraných vlastností bazénových fólií 

   Author: Jiří Buchl; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce pojednává o tématu bazénových fólií, konkrétně o fyzikálních a chemických vlastnostech materiálu. V práci jsou popsané pozitiva a negativa používání bazénových fólií, jaké druhy jsou dostupné na trhu, kterými ...
  • Potenciál hospodaření s dešťovou vodou ve vybrané obci 

   Author: Zdeňková Petra; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Potenciál využití srážkových vod ve Škodě Mladá Boleslav 

   Author: Markéta Novotná; Supervisor: Stránský David; Opponent: Metelka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se zabývá hospodařením se srážkovými vodami zejména v průmyslových podnicích. Teoretická část je zaměřena na problematiku srážkových vod, podstatná část z ní je věnována aktuálnímu tématu hospodaření s ...
  • Použití bezvýkopových technologií při výstavbě odvodnění tunelu Pohůrka 

   Author: Brabec Jan; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Kubík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je detailní prozkoumání a následné vyhodnocení možných variant a subvariant bezvýkopových technologií při výstavbě odvodňovací stoky v lokalitě připravovaného úseku na dálnici D3. Z hlediska formy ...
  • Použití odpadních materiálů k odstranění těžkých kovů z odpadní vody 

   Author: Utíkal Vladislav; Supervisor: Komínková Dana; Opponent: Benešová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Provozní charakteristiky bazénového recirkulačního systému úpravy vody. 

   Author: Kateřina Prokopová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem této práce je zjištění a ověření provozních charakteristik vybraného bazénového recirkulačního systému úpravy vody. Teoretická část popisuje recirkulační systém bazénového provozu, jak funguje a jaké jsou jeho ...
  • Příprava realizace Vodáckého sportovního parku Kadaň 

   Author: Jan Havelka; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Hoření Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem realizace projektu nového Vodáckého sportovního parku v Kadani. V teoretické části se práce zabývá stavbami umělých slalomových drah z pohledu materiálů, návrhu a historie. Součástí ...
  • Reducing the uncertainty in rainfall-runoff modelling using commercial microwave links 

   Author: Fencl Martin; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Rieckerman Joerg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce ČOV Frýdlant 

   Author: Krejčová Adéla; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Slavíček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce ČOV Střekov 

   Author: Rys Tomáš; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: David Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce ČOV Výškov 

   Author: Cölba Miroslav; Supervisor: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Rekonstrukce ocelových bazénů 

   Author: Kuřátko Roman; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Rekonstrukce venkovního bazénu Vlkančice 

   Author: Radošovský David; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Řízení tlaku a regulace ztrát 

   Author: Prošková Lucie; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Radkovská Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sanace stoky "Hřbitovní" - Kladno 

   Author: Marek Voženílek; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Plecitý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá problematikou sanace průchozí stoky na jednotné kanalizaci ve městě Kladně. Jedná se o železobetonovou, průleznou stoku, která je v některých úsecích ve špatném technickém stavu. Stoka převádí ...
  • Sestavení hydraulického modelu a analýza tlakových poměrů vodovodní sítě městské části Praha Přední Kopanina 

   Author: Lucia Vachová; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Sláma Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Predmetom diplomovej práce je zostavenie matematického modelu a hydraulická analýza vodovodnej siete menšieho rozsahu. Teoretická časť je zameraná na popis zásobovania vodou od zdroja až k spotrebiteľovi, výpočet potreby ...
  • Sestavení hydraulického modelu nadřazeného vodárenského distribučního systému Prahy 

   Author: Dominik Bureš; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Sláma Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce je zaměřena na tvorbu matematického modelu pro hydraulickou analýzu distribuce vody. V první části se diplomová práce zabývá teoreticky tvorbou matematických modelů. Rozebírá základy matematického modelování, ...