Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce kanalizace v ulici Černomořská 

   Author: Spilka Tomáš; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Moučka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na materiály kanalizačních stok, jejich návrh a výstavbu. Praktická část práce se zabývá rekonstrukcí kanalizace v ulici Černomořská v Praze. Rekonstrukce stoky bude provedena ...