Now showing items 1-1 of 1

  • Návrhové postupy při řetězení opatření hospodaření s dešťovou vodou 

   Author: Martina Paldusová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje návrhové postupy typických opatření hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném území. Cílem praktické části je zpracování ...